• Black Facebook Icon

© Børnenes Konvention

31. Alle børn har ret til fritidsaktiviteter og til at slappe af. 

FN's BØRNEKONVENTION

FOR BØRN

1. Alle mennesker under 18 år er børn.

27. Politikerne skal sørge for at du har tøj, mad og et godt hjem.

2. Politikerne skal sørge for at børns rettigheder respekteres og overholdes. 

3. Alle beslutninger skal tages ud fra barnets bedste, og alle børn har krav på beskyttelse og omsorg.

4. Politikerne skal overholde det der står i Børnekonventionen. 

5. Politikerne skal respektere det ansvar, rettigheder og pligter forældrene har overfor barnet, sikre at barnet udvikler sig og at barnet får passende vejledning og støtte.

6. Alle har ret til livet.

7. Alle børn har ret til et navn, til at kende sine forældre og blive passet af sine forældre.

8. Barnet har ret til at bevare sin identitet og familieforhold.  

9. Politikerne skal hjælpe et barn med at være hos sine forældre hvis det er det de vil. Hvis barnet ikke er glad for at bo hos sine forældre skal politikerne hjælpe med at finde et andet sted at bo. Hvis et barn ikke bor hos sine forældre, og gerne vil have kontakt til forældrene, skal politikerne hjælpe barnet med dette. 

10. Hvis dine forældre bor i et andet land end Danmark, har du stadig ret til at se dem, hvis det er det, du vil.

11. Hvis der er familie i et andet land end danmark, som du ikke vil se, har du ret til at sige nej, og du kan bede politikerne om hjælp. Ingen må bortføre et barn. 

12. Alle børn har ret til at fortælle hvad de mener og blive hørt når der træffes beslutninger om deres liv.

13. Alle børn har ret til at fortælle hvad de mener og tænker.  

14. Barnet må selv bestemme hvilken en gud man vil have. 

15. børn har lov til at være sammen med andre. 

16. Alle børn har ret til et privatliv.

17. Alle børn har ret til beskyttelse, når de er på internettet. 

18. Begge forældre har ansvar for, at barnet får en god opdragelse og udvikling.

19. Barnet har ret til beskyttelse imod psykisk og fysisk vold. Ingen må udsættes for noget der gør ondt, hverken af deres forældre eller andre. 

20. Politikerne skal passe på børn, hvis forældre eller andre voksne gør dem ondt. 

21. Hvis du er adopteret, skal politikerne sørge for, at du har det godt. 

32. Politikerne skal beskytte børnene imod farligt arbejde. 

22. Hvis du er flygtet til Danmark med din familie eller alene, skal politikerne hjælpe dig og beskytte dig.

23. Hvis barnet er psykisk eller fysisk handicappet har det også ret til et godt liv.

24. Barnet har ret til et sundt liv og til læge/tandlæge.

25. Hvis barnet ikke bor hos sine forældre skal politikerne sørge for, at barnet har det godt fysisk og psykisk. 

26. Politikerne skal give forældrene penge til et godt liv.

28. Alle børn har ret til at gå i skole.

29. Barnet kan selv bestemme hvad de bliver som voksne.

30. Barnet har ret til sin egen kultur og sprog. 

35. Børn skal beskyttes imod bortførsel og handel. 

34. Politikerne skal beskytte børn der oplever, at voksne derhjemme eller ude gør dem ondt. 

36. Børn må ikke udnyttes. 

37. Børn må ikke udsættes for tortur og krænkende behandling.

38. Børn skal respekteres. 

39. Politikerne skal sikre at børn har det godt psykisk og fysisk.

40. Hvis børnene skal straffes for noget ulovligt, skal politikerne sørge for en retfærdig behandling. 

41. Hvis der findes love der er bedre end konventionens artikler, skal disse bruges.

33. Politikerne skal beskytte børn imod farlige stoffer.

42. Politikerne har forpligtelse til at gøre børnekonventionen kendt for både voksne og børn.