• Black Facebook Icon

© Børnenes Konvention

 

Vi holder foredrag om alle de sider og kanter som vedrører børns rettigheder. Vores perspektiv er børneretligt med vægtlægning på beskyttelse af børn og unges rettigheder.

Vi yder vejledning til unge mødre eller til børnefamilien som har brug for at få hjælp til at håndtere deres situation. Vi giver udsatte kvinder på krisecenter information om hende og børnenes ret til hjælp.

Vi holder foredrag og giver vejledning til en bred vifte af borgere og fagfolk. Vi er særligt optaget af de principper og retsregler, der regulerer børn og unges rettigheder til en god og tryg barndom, hvor ansvaret ligger både hos forældrene og hos de offentlige myndigheder.

Vi fortæller børn og unge på opholdssteder og institutioner hvad deres rettigheder er, og hvor de kan få hjælp. Vi yder vejledning til personalet på steder hvor der opholder sig børn, hvad skal de gøre og hvad kan de gøre når de oplever børn og unge som udsættes for omsorgssvigt.

EMNER TIL ET FOREDRAG KUNNE VÆRE:

- Hvordan hjælper man et omsorgssvigtet barn?

- Hvilke forpligtigelser har kommunen overfor børn?

- Reglerne om forældremyndighed, bopæl og samvær.

- Hvad kan kommunen tilbyde børn og forældre som har brug for hjælp?

- Børn og unges ret til at blive hørt.

- Hvad sker der, når et barn skal anbringes uden for hjemmet (med og uden samtykke.)

- Det sociale ansvar og underretningspligt.

- Den vigtige omsorg og opdragelse.

SKAL VI BESØGE JER NÆSTE GANG?

"Vi holder foredrag om alle de sider og kanter som vedrører børns rettigheder."