• Black Facebook Icon

© Børnenes Konvention

 

Vi yder vejledning til unge mødre eller til børnefamilien som har brug for at få hjælp til at håndtere deres situation. Vi giver udsatte kvinder på krisecentre information om hende og børnenes ret til hjælp.

Vi holder foredrag og giver vejledning til en bred vifte af borgere og fagfolk. Vi er særligt optaget af de principper og retsregler, der regulerer børn og unges rettigheder til en god og tryg barndom, hvor ansvaret ligger både hos forældrene og hos de offentlige myndigheder.

Vi fortæller børn og unge på opholdssteder og institutioner hvad deres rettigheder er og hvor de kan få hjælp. Vi yder vejledning til personalet på steder hvor der opholder sig børn, hvad skal de gøre, og hvad kan de gøre, når de oplever børn og unge som udsættes for omsorgssvigt.

HAR DU BRUG FOR NOGET VEJLEDNING?

"Vi yder vejledning til unge mødre eller til børnefamilien som har brug for at få hjælp til at håndtere deres situation. Vi giver udsatte kvinder på krisecenter information om hende og børnenes ret til hjælp."