• Black Facebook Icon

© Børnenes Konvention

OM OS

Absolutte ildsjæle som vil børn det bedste. Vi kæmper for, at flere børn ikke oplever omsorgssvigt og misbrug, og for at flere børn får hjælp til at bryde den sociale arv.

Vi har hver især vores specialeområde, hvilket betyder, at vi er et perfekt team.  

Vi kender alle forholdene som børn og forældre skal bevæge sig rundt i, og vi ved ofte, hvor skoen trykker.

Vi vil gøre det ingen andre organisation tilbyder-  vi har kun fokus på det forebyggende arbejde – vi sikrer, at flere børn og voksne får kendskab til Børnekonventionen. 

Mød os

Tanja Schultz

 Jeg er børnejurist og har speciale i børns rettigheder.

Jeg arbejder for at sikre børn deres rettighed til et godt børneliv.

 

Jeg er en ildsjæl på børneretsområdet, og jeg vil oplyse børn og unge om deres rettigheder og muligheder for at få beskyttelse og omsorg. 

Ved siden af mit arbejde er jeg leder af Djurslands Retshjælp, hvor vi yder gratis juridisk rådgivning i Rønde og i Randers. 

Sammen med andre ildsjæle i en advokatarbejdsgruppe hos Børns Vilkår, kæmper vi for, at børn som har oplevet offentlig omsorgssvigt kan få erstatning. Kommunerne har pligt til at hjælpe alle børn, både dem som opholder sig hos sine forældre og dem som er anbragt på en institution eller i en plejefamilie.

Susie Agerbo

Uddannet lærer og autodidakt pædagog, opgraderet med diplom i ledelse og psykologi. Kognitivterapeut og mindfulness instruktør. Supervisor, coach og procesleder. I gang med familieterapeut uddannelsen med udgangspunkt i det systemiske og narrative. 

 

Foredragsholder, konsulent, socialpædagog og terapeut i TriSuLi. Har bred viden om, erfaring med og indsigt i, hvordan vi skaber egenværdi og livsskabende ståsteder. Tilbyder supervision og coaching. Familieterapi med udgangspunkt i det systemiske og narrative. Varetager støtteopgaver under § 54 i serviceloven, støtte og vejledningsopgaver til børn og familier med særlige behov. 

 

Er optaget af, hvad der skaber et sikkert hjernestillads, også når der er traumatisering og usikker tilknytning. Hvordan rummer vi hinandens følelser mens vi forstår, hvad vi selv bliver overmandet af, der kan hindre os i at skabe frugtbare relationer og fællesskaber- hvordan går vi over broen i mødet med et andet menneske, hvor de føler sig set, hørt og ankerkendt. 

 

I den nystartede forening Børnenes Konvention – kæmper Susie sammen med andre ildsjæle for, at få børns rettigheder endnu mere bredt ud – så vi både kender, forstår og efterlever at tage børns rettigheder alvorlige.

Bea Brix

26 årig medicin studerende ved Århus Universitet. Jeg har altid arbejdet meget med børn, bla. som svømmetræner og pædagogmedhjælper. 

 Inden universitetet har jeg rejst jorden rundt og arbejdet frivilligt med handicappede og utilpassede børn i Afrika.  

Jeg brænder for børns rettigheder og håber på, at kunne gøre bare en lille forskel sammen med de andre i Børnenes Konvention. 

Inden for foreningen står jeg primært for design og andet kreativt arbejde, da jeg også er kunstner og fotograf ved siden af studiet. Jeg håber dog på at kunne lære en masse fra Tanja og Susie, for derigennem at kunne hjælpe en masse mennesker. Efterhånden som jeg kommer længere i mit studie, håber jeg på, at kunne yde vejledning og støtte til børn og forældre fra et mere fagligt perspektiv.

Frederikke Heilmann

Jeg er jurastuderende på 5. semester på Aarhus Universitet. Jeg har tidligere arbejdet som støtteperson for et barn med infantil autisme og som frivillig hjælpetræner i badminton for udviklingshæmmede børn og unge. Min interesse for børn og deres rettigheder voksede, da jeg gennem mit arbejde som støtteperson, så hvordan et barn kan blive tabt i systemet, og jeg mener, at det vil gavne barnet, at forældrene og barnet selv er bevidst om dets rettigheder – og at de ved hvem, de kan spørge til råds.

Jeg har altid haft en stor interesse for børns trivsel, og denne interesse ville også skinne igennem i min jurauddannelse, hvor jeg har i sinde at vælge fag som socialret og børneret, når jeg får mulighed for dette senere i min uddannelse. Jeg brænder for at bidrage til foreningen, idet jeg mener, at vi belyser et vigtigt emne.