• Black Facebook Icon

© Børnenes Konvention

forebyggende arbejde

Vi er fortalere for børns rettigheder, og vi deltager i kurser og arrangementer som handler om børns retssikkerhed. Vi deler viden og informationer ud til udsatte boligområder og andre relevante steder.

Vejledning

Vi yder vejledning til unge mødre eller til børnefamilien som har brug for at få hjælp til at håndtere deres situation. Vi giver udsatte kvinder på krisecenter information om hende og børnenes ret til hjælp.

Vi holder foredrag om alle de sider og kanter som vedrører børns rettigheder. Vores perspektiv er børneretligt med vægtlægning på beskyttelse af børn og unges rettigheder.

foredrag

støtte og hjælp til børn og unge

Vi hjælper børn og unge med at få kontakt til kommunen eller andre som kan støtte dem. Vi har kontakt med organisationer, som tilbyder børn hjælp og støtte. Vi kan tage med børn og unge til møde hos kommunen.

forebyggende arbejde, vejledning, foredrag og støtte.